Där sanningen ligger lågt


I ett debattinlägg i Dagen, skriver, Stefan Gustavsson, ett inlägg. Jag citerar.

Är reformationen sakligt sett över? Mitt svar är nej. Det skriver Stefan Gustavsson, generalsekreterare i Svenska evangeliska alliansen.

Detta att många kristna, och främst gällande inom den Svenska kyrkan avsiktligt blundar för reella fakta, och skillnaden mellan protestantisk och katolsk, så kallad kristen tro är så vämjeligt att man behöver starkt ifrågasätta huruvida man kan kalla dom för ens kristna trossyskon eller ej.

Stefan Gustavsson, skriver vidare.

Luthers svidande kritik av avlatshandeln innebar början på reformationen. När jag i somras besökte Peterkyrkan i Rom möttes man av skyltar som visade vägen till en helig port, som öppnats för pilgrimerna. Påven utlyste i december 2015 ett barmhärtighetens jubelår, med erbjudande om just avlat. För den som med rätt inställning går genom porten mildras botgöringen och tiden i skärselden minskar.

Men låt oss nu ställa katolicismens lära och tro mot vad Guds ord har att säga om saken och som skall gälla för den som bekänner sig till den kristna tron, vilket visar sig stå i diametral motsatsförhållande till vad man där lär ut.

Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vis, och den väg är är bred som leder till fördärvet, och det är många som  går fram på den. Och den den port är trång,och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Matteusevangeliet 7: 13-14

Och vi inte förstår skillnaden mellan dessa två parter, så låt mig då vara tydlig. I så fall befinner man sig på allt annat än helig mark.

http://www.dagen.se/debatt/stefan-gustavsson-luther-in-i-pavens-skugga-1.796871

Sven Nilsson, skriver mycket bra och väl initierat om saken.

Ett problem, som man ofta bortser ifrån när det gäller den romersk-katolska kyrkan, är att den inte entydigt kan uppfattas som en kristen kyrka. Som institution är den också i nästan lika hög grad ett politiskt projekt, en politisk nation med territorium, jurisdiktion och diplomatiska relationer med omvärlden på samma nivå som andra länder emellan. Detta är ett arv från det gamla romerska imperiet. RKK som struktur är i viss mening en religiös variant av romarriket. I den dimensionen är Katolska kyrkan sårbar, vilket har visat sig genom historien. Dess status som politisk spelare kan i sin förlängning utgöra risk för att den blir en del av en kommande korrupt världsregering.

http://www.varldenidag.se/debatt/inte-sjalvklart-att-valkomna-pave-franciskus-teologi/Bbbpjx!A5cxTua7Jt33Qxu6cIyklQ/