Det hjärta som en gång var varmt


När Jesus talar om, vilket står att läsa i Matteus 24:12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.

Av allt det Jesus förkunnade för folket, antingen genom de liknelser han använde sig av för att åskådliggöra Guds rikes principer, Faderns hjärta, eller mycket annat av det han sa och predikade, så finns det mig veterligen inga andra ord som är och känns mer skrämmande än just de orden från Matteus 24:12

Det vi kan förstå och som är gällande utifrån de orden om att kärleken kommer att svalna hos de flesta, så är det inget som bara händer av sig själv. Att kärleken skall svalna betyder inte det att det en gång har varit varmt? Visst gör det det. Men nånting har onekligen hänt under resans gång. Från att det en gång fanns ett varmt, kärleksfullt hjärta, ett osjälviskt hjärta som inte satte sig själv i högsätet utan först och främst när man hade ett utgivande hjärta, fylld av kärlek, så har nånting hänt, något som har fått ens hjärta att kallna och som en direkt konsekvens av det har kärleken i ens liv gentemot sina medmänniskor svalnat.

Att kärleken är något som kopplat till något som finns i våra hjärtan är något som utan vidare går att slå fast med all bestämd säkerhet. I Ordspråksboken 4:23 står det följande.

Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet.

Så,vad är det då som kännetecknar en människa vars hjärta har svalnat? Jo, det saknar liv. Kanske var det så att nån gång under sitt liv fanns det allt som kännetecknar huruvida det finns ett varmt,levande och kärleksfullt hjärta hos de flesta som Jesus talar om, men av en eller annan anledning har hjärtat torkat igen, och i stället för att ens liv vittnar om allt det som gör oss Kristuslika, så har det växt upp törne och nässlor i den människans liv, det märks rätt snart vad som finns i en människa inre förråd, och många gånga gånger har jag häpnat över den kyla, den hårdhet som många, allt för många kristna går och bär på, och som man därigenom förpestar tillvaron med sin närvaro. Men visst har jag även mött på motsatsen, men de tillhör undantagen, sanna mina ord.

Men finns det då inget botemedel mot när kärleken har svalnat i sina liv? Är det kört? Nej, för i genom Guds nåd, kärlek, en kärlek som Han för övrigt bevisade för oss när han gav sitt liv för oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. Rom 5:8

Så var är det då lösningen och hur på vilket sätt finns det hopp? Jo, genom att vi av hela vårt hjärta och allt vårt förstånd vänder om till Gud.

Avslutningsvis några ord från Romarbrevet 13:8

Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen.