Vittna,samtala om Jesus är…


I det här och kommande inlägg kommer jag att dela mina erfarenhet av vad det innebär och vill säga att vittna om sin kristna tro. För om det är något som har piggat upp och gjort att jag har känt att jag blivit upplivad på insidan, så är det när jag i kontakt med andra människor har fått tillfälle att både vittna om vad den kristna tron har fått betyda för mig,men även där jag hamnat i diskussioner om  t.ex vad som faktiskt står skrivet i Bibeln, vilket där det är mycket vanligt att det finns och förekommer en massa åsikter och tyckande som att inte alls har så stora likheter med originalets innehåll och kontext. Ibland kan det bli precis hur tokigt som helst i ett enda virrvarr av tankar och idéer som inte smälter samman i någon som helst enhet.

Det är för övrigt anledningen till att jag ogillar när man på sociala medier ibland ser Bibeltexter, ofta prydda med mycket vackra bakgrundsbilder,men lösryckta bibelcitat där man frångår hela dess kontext,så är jag rädd att man gör de en björntjänst, och när man läser inte ens hälften av innehållet,utan det bli korthugget och som det vore nån slags skön romantik kristendomen handlar om, då har man i sanning missförstått med vad som är meningen med att sprida och så ut det budskapet.

Nu klandrar jag naturligtvis inte de, den som inte tror när man har en helt snedvriden, eller om du så vill feltolkad bild och uppfattning av och vad som står i Guds ord. Men hur skulle de kunna ha en förståelse över vad som står skrivet om inte nån som själv är djupt förankrad i texterna lägger ut texten, detta på ett sådant begripligt sätt där man förklarar vad det handlar om och därmed undanröjer alla tänkbara tendenser till att det ska uppstå missförstånd.

Enligt min mening finns det inget som är så ineffektivt, förödande och så deprimerande som när kyrkans folk lindar in kristendomens budskap till fullständig oigenkännlighet och så gör budskapet obegripligt för den vanliga lyssnaren.

Själv har jag otaliga gånger under årens lopp fått tillfälle att vittna om Jesus, och om det centrala i kristen tro, korset. På senare år har det dessvärre gått allt längre tid mellan gångerna, vilket det egentligen inte finns nån ursäkt för alls, möjligen dåliga ursäkter i så fall. Inte det heller om jag ska vara ärlig.

Men, jag har insett mitt behov av att vända om när det gäller det här. Därför kan jag likt Paulus idag utropa. Ve mig om jag inte predikar evangelium!

 

 

När allt är svart eller vitt utan några gråzoner


I boken: Den Gud som finns till, skriver, Francis A. Schaeffer

På ett sätt borde en kristen grund vara glad över att så många lever under förtvivlans linje och är fullt medvetna om sitt läge. Den kristne skulle vara tacksam över att han, när han talar till dessa människor inte behöver avlägsna sida efter sida med optimistiska svar, som är emot alla bevis och utan grund. Ty kristendomen är inte romantisk, den är realistisk.

Och för att säga som Paulus. Om du hittar Kristi döda kropp är diskussionen avslutad.