Den smala åsiktskorridoren som blir allt smalare


Det är få saker som kan få folk att bli mer upprörda och när det kommer till debatten om samvetsfrihet och gällande den abortlagstiftning som råder i vårt land. Så här skrev Frida Park, tidigare idag på Twitter.

Jag välkomnar debatt. Men är ärligt och uppriktigt skakad över den mängd oregerligt hat man får utstå när man avviker från åsiktsnormen.

Och inte ens det faktum att det nu har gått så långt att till och med Jonas Sjöstedt ( V) har uttalat sig om den allt för höga abortstatistiken, där enligt uppgift 36 000 aborter per år utförs i Sverige, är något som på nått sätt  bekymrar de som för det första räds hela den här debatten, men av vilken anledning? Och vars enda egentliga argument och ståndpunkt är kvinnans rätt att ensidigt och obehindrat bestämma över sin kropp.

Så här skriver Ruth Nordström i en artikel.

Citatet


Kampen för människovärdet och det ofödda livet måste fortsätta, detta är bara ett exempel på den moraliska uppluckring som pågår när det gäller människolivet.

Citatet är hämtat från, Stefan Swärds inlägg

Idag argumenterar man öppet för spädbarnsdråp i västvärlden

Idag argumenterar man öppet för spädbarnsdråp i västvärlden

Den nuvarande abortlagstiftningen som råder i vårt land och som ensidigt försvarar kvinnans rätt till att själv bestämma över sin egen kropp, detta utan någon helst inblandning och ifrågasättande av våra toppolitiker eller andra, är inget annat en skamfläck för vårt land. När ska vansinnet upphöra? När det gäller i fråga om den personliga integriteten och vad som gäller utan att någon annan lägger sig i ens privata angelägenheter, så finns det rum för det och vad som gäller inom de ramarna, men som när det gäller det ofödda barnets rätt liv, då hamnar det i ett helt annat fack, i en radikalt annan kategori, därför har vi varken råd eller ens rätt att tillåta den här debatten om det ofödda barnets rätt till liv falla till marken och så rinna ut i sanden.