Citatet


Kampen för människovärdet och det ofödda livet måste fortsätta, detta är bara ett exempel på den moraliska uppluckring som pågår när det gäller människolivet.

Citatet är hämtat från, Stefan Swärds inlägg

Idag argumenterar man öppet för spädbarnsdråp i västvärlden

Idag argumenterar man öppet för spädbarnsdråp i västvärlden

Den nuvarande abortlagstiftningen som råder i vårt land och som ensidigt försvarar kvinnans rätt till att själv bestämma över sin egen kropp, detta utan någon helst inblandning och ifrågasättande av våra toppolitiker eller andra, är inget annat en skamfläck för vårt land. När ska vansinnet upphöra? När det gäller i fråga om den personliga integriteten och vad som gäller utan att någon annan lägger sig i ens privata angelägenheter, så finns det rum för det och vad som gäller inom de ramarna, men som när det gäller det ofödda barnets rätt liv, då hamnar det i ett helt annat fack, i en radikalt annan kategori, därför har vi varken råd eller ens rätt att tillåta den här debatten om det ofödda barnets rätt till liv falla till marken och så rinna ut i sanden.