Ett moraliskt dilemma som många inte tar på allvar


När och vad som  har hänt att aborterade foster befinner sig livs levande när de kommer ut, borde inte det då rendera till att man åtminstone tar sig en rejäl funderare över den abortlagstiftning som är rådande i det här landet?

Men trots att de aborter som varje år uppgår till nånstans mellan 30 -35000 och som har legat kring den så dystra statistiken de senaste decennierna, så är den lag inte att likna vid nåt annat än en helig ko, och en sån petar man inte på ostraffat i det här landet. Dansen kring den gyllene kalven har säkert flertal hört talas om och vad den stod för,nämligen till att både dyrka och tillbe som vore det en gud. Men just för att det var en gud som var tillverkad av guld så kan vem som helst räkna ut hur levande den guden var.

Men detta med de så skrämmande antal aborterade foster som varje år äger rum i Sverige, plus de som fortfarande lever när de kommer ut så går det inte att att tillskriva detta som vore det ett moraliskt dilemma för vår nation, det är mycket värre än så.

Den här artikeln som visserligen är från maj 2011, men som i allra högsta grad äger sin rätt till att anses vara och äga minst lika mycket relevans nu som då när den en gång skrevs.

https://www.svd.se/levande-foster-dilemma-vid-aborter