Där finns det inga gråzoner


C S Lewis, har sagt följande beträffande en människa livsval i fråga om den kristna tron.

Jag söker här hindra att man kommer med den verkliga dårskap man ofta får höra från folk: ” Jag går gärna med på att Jesus var en stor morallärare, men jag kan inte gå med på hans krav att själv vara Gud” Det är det enda vi inte får säga. En människa som endast vore människa och talade så som Jesus stundom gjorde, skulle inte vara någon morallärare. Han skulle antingen vara sinnessjuk i nivå med mannen som påstår sig vara ett förlorat ägg – eller en djävul från helvetet. Ni måste träffa ert val. Antingen var och är denne man Guds son eller en galning eller något ännu värre. Ni kan spärra in honom som en sinnessjuk, ni kan spotta på honom och döda honom som en demon- eller ni kan falla ned vid hans fötter och kalla honom Herre och Gud. Men låt oss slippa något beskyddande nonsens om att han var en stor mänsklig lärare. Den utvägen har han inte gett oss. Han avsåg inte det.