Typiskt svenskt ?


Om det hade förhållit sig på så vis att besserwisser-mentalitet var något som var begränsat till nått och som anses vara en typisk svensk företeelse, så är jag säker på att övrig befolkning i den här världen hade skrattat åt oss. Att det sen råkar finnas dom som gör det av helt andra anledningar är en annan sak.

När det gäller just personer som vi karaktäriserar som just besserwisser, så kännetecknas det inte nödvändigtvis  av att det rör sig om en person som anser sig kunna och veta precis allt och ingenting, ödmjukhet är i sanning en dygd. Men när i och med att man upprätthåller en attityd av att man inte bara är förmer än alla andra så skulle man naturligtvis aldrig erkänna att man i något som helst stycke haft fel. Att försöka påtala för en sån person att det är inte Vänern som är Vättern utan tvärtom där de finns och ligger på sina respektive platser, för att ta ett exempel ur verkliga livet vilket kan vara nog så knivigt .

Men så hjälper det föga att man tar plockar fram kartboken för att så bevisa vad som i alla avseenden är riktigt och sant. Det är en nästintill övermänsklig uppgift, särskilt svårt och problematiskt  blir det när den man diskuterar med har bestämt sig. Då finns det inte så mycket utrymme kvar sen till en givande diskussion.

När det gäller de svenska text & sångförfattarna och även de som  har bidragit med manus till årets följetong av melodifestivalen, så har man antingen valt att helt ignorera, eller så  har man kanske glömt bort de regler som man  i Eurovision Song Contest har fastställt, nämligen att i de sångtexter som där framförs får inga svordomar förekomma. Men detta är alltså inget man bryr sig om eller tar hänsyn till från svensk sida.  Häpnadsväckande minst sagt!

I stället och vad som är vår tids melodi, vilket går ut på att eftersom det inte finns några i hela världen som är mer och bättre  rustade till vårt förstånd och som är störst och bäst lämpade till gällande det mesta som rör och handlar om t.ex de stora existentiella  livsfrågorna, om det världspolitiska läget,etc, om allt  vi som försöker  greppa på förnuftsmässigt och på logiskt sätt förklara vad som händer runt och omkring oss. Men som när man dessutom anser sig till att ha bättre förstånd till att utröna allt på bästa sätt vad som händer på den här planeten än vad vi svenskar är, då måste ju även resten av världen lära sig och inse att de i allt måste anpassa sig efter oss i vårt så allomfattande rikedoms kunskapsförråd, i annat fall är det dom som  inte är normala och som inte har fattat och förstått  nånting om vad saker och ting handlar om, för oss svenskar är det ju inget fel på.

Men hur kan och hur är det möjligt att vi här i Sverige kan vara så sturska till den grad att vi på fullt allvar menar på att det är världen som i allt behöver och måste efterlikna oss och i allt rätta oss efter de normer vi har bestämt det till att vara, och att det aldrig under några som helst omständigheter kan tänkas vara  det omvända scenariot, tvärtom? Men den norm som vi satt och som vi har bestämt ska gälla i det här landet den är det som är allmängiltigt till att råda och som därför i allt  skall åtlydas och efterföljas, dessvärre sträcker det sig även den utanför vårt lands gränser när det gäller och kommer till det här tänkandet. Sen att detta inte då har gått upp för resten av övriga världen, så lär sig nog dom också så småningom.

Men vad som är kanske märkligast av allt är det att ingen som idag ser att ”kungen” är naken.Vi har blivit som förblindade i vårt eget så stolta högmod.