En moralisk världsordning där Guds lag åsidosätts


Huruvida det är sant ifråga om det vi i vår tid upplever som kanske det största och värsta moraliska förfallet i den mänskliga historien, så vill jag drista mig till att påstå att allteftersom vi som nu lever och finns till i denna tidsåldern, så kan vi utifrån vad Bibeln har att säga och vad som kommer att känneteckna människor och vad som kommer att ske i den yttersta tiden att det kommer att ske ett sådant moraliskt förfall, att inget jämförelsevis med vad som tidigare har hänt och utspelat sig i den mänskliga historien kan mätas med vad och allt som kommer att hända i vår tid. Kort sagt, vad som tidigare har hänt är bara en försmak på vad som komma skall, där allt nu kommer att få sitt klimax och nå sitt crescendo.

I boken: År 2000 och den nya tidsåldern, skriver, Thoralf Gilbrant.

Tron på Gud och respekten för hans lag är den enda hållbara grundval för all moral. Där tron på Gud bryts ned, kommer också moralen att brytas ned. Dostojevski sa på sin tid, och detta har citerats av Jean Paul Sartre, att om inte Gud existerar, då är allting tillåtet. Avskaffar man Gud, så avskaffar man samtidigt den moraliska världsordningen. Detta är vår situation idag. Vår tid är utan moralisk standard därför att den är utan Gud. De moraliska normerna kunde överleva en viss tid, skilda från sitt ursprung, men inte i längden. Den religiösa avfälligheten ledde till moraliskt förfall.

Läs gärna texten från 2 Timoteusbrevet 3, och följande verser, där det beskrivs vad som kommer att känneteckna människor i den yttersta tiden.