Om modern Teologi


I ett blogg inlägg signerad av, Stefan Gustavsson,skriver han och som kan ses som en uppgörelse med den moderna utformningen av teologi där man åtskiljer vad som är sant och i stället när man ersätter ordet med ens egna intellektuella tankegångar och filosofi så kan det bli hur vinklat och konstigt som helst: Det klassiska uttrycket,  ha kvar kakan men samtidigt som man har ätit upp den, äger i allra högsta grad sin relevans när det gäller hur teologin har utformats i det tjugonde århundradet. Men och  som Gustavsson visar och pekar på där han visar utifrån vad Skriftens ord i allt väsentligt vad den har att säga om Jesu liv och gärning, så står det i bjärt kontrast till dagens teologi.

Så här skriver, Stefan Gustavsson.

Det är ofta frustrerande att läsa modern teologi, eftersom det övernaturliga som regel utesluts redan i utgångspunkten. Mycket av den moderna universitetsteologin har en sådan begränsande kontext. Detta skapar en mentalitet som ger en teolog plus-poäng för kritik av kristen tro. För att generalisera; det känns bättre att framföra kritik av evangelierna än att bekräfta dem.

http://www.stefangustavsson.se/?p=2195

 

 

Summan av ditt ord är sanning


I sin bok: Varför ska jag tro på Gud, skriver Timothy Keller,

Om vi låter våra okritiska uppfattningar undergräva vårt förtroende för Bibeln, kan det kosta oss mer än vad vi tror. Om vi inte litar på Bibeln tillräckligt för att låta den utmana och korrigera vårt tänkande, hur kan vi då över huvud taget ha en personlig relation med Gud?

Det här är vad jag kallar en riktigt utmanade fråga,men som samtidigt är mångfacetterad, för vad och vilka konsekvenser får det för den troende liv om man inte är så överlåten till vad Gud har sagt i sitt ord, utan när det är en själv som jämt och ständigt vill ha sista ordet och så diktera villkoren för vad man i alla stycken anser vara sant och riktigt, och trots vad Guds ord har att säga i en viss mening så vidhåller man att det är ens personliga åsikt som står över Guds ord och som är gällande till både norm, tro och lära, och när man i allt låter ens känslor styra och ge direktiv åt livsviktiga beslut, bli man inte lätt likt ett rö i vinden då? . Det är alltså inte vad Bibeln säger och vad den lär ut till oss  som man i första hand anser att man behöver rätta sig efter, utan tvärtom, något som inte går att kalla för högmod och inget annat, men vad som också är uppenbart så handlar det om total avsaknad av respekt och gudsfruktan när man tar sig friheten att mala sönder Guds Ord i småbitar.

Men och som Keller, skriver, att graden och hur vi mäter,tror och förlitar oss på att Bibeln är Guds sanna och ofelbara ord avgörs genom vilken relation vi har till Gud, antingen som slapp likt en livrem man inte har förstått hur den fungerar, eller så tar den sig uttryck på helt annat sätt.

För hur kan man tillnärmelsevis påstå att man har en levande relation till Gud samtidigt som man menar på att visst innehåll i Bibeln är inget annat än att man måste förpassa det till sagornas och mytologins värld? Har man inte då i själva verket kommit att hamna i konflikt till den man påstår bekänna sig till? Och till vem i så fall är det man har gått under ok tillsammans med?

Psalm 119 handlar just om detta, om kärleken och om en rätt troendes förhållningssätt till Guds ord,  men i och med att den innehåller hela 176 Verser är det svårt att återge samtliga här. Men här lite om vad det handlar om.

Jag vill begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar, jag glömmer inte ditt ord. Vers 15-16

Det finns hur mycket som helst som går att säga/skriva om den här psalmen, men för att inte dra ut på det i allt för långt stycke så handlar den om en mans vilja som är helt överlåten till Gud, men som också beskriver en längtan, en törst efter att i allt handla och göra efter vad som står skrivet. Och de här orden i vers 136, Strömmar av tårar rinner från mina ögon, därför att man inte tar vara på din undervisning. Det är ord som jag lätt kan identifiera mig med utifrån och på vilket sätt teologer och andra lärda män och kvinnor förhåller sig till Guds ord.Det är skamligt, milt uttryckt!

Avslutar det här inlägget med orden som står som rubrik till det här inlägget. I vers 160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.

Våga göra skillnad


När vi häromsistens hade anlänt till Ica/Maxi för att där uträtta det som var meningen att vi åkte dit för, så beslöt jag mig för att under tiden frun skulle uträtta några ärenden i förbutiken slå mig ner på en av de bänkar som står strax intill. Men till skillnad mot vad de flesta av oss brukar göra i en sådan situation slog jag mig ner på en bänk där jag såg att den satt äldre person. Och efter en liten stund, det dröjde inte så lång stund förrän kom vi i samspråk med varandra.  Och just detta med att samtala och föra  en konversation med någon som är betydligt äldre än vad man själv är är något som när det händer jag tycker  känns är mycket givande, och som samtidigt är berikande på många sätt.

Själv har jag aldrig förstått mig på det där varför vi människor emellan ska vara så blyga och räddhågsna  för varann, för vad finns det egentligen att vara rädd för om sanningen ska fram? Men är det nån som sitter ensam på en bänk, så antingen sätter vi oss bredvid, detta förutsatt att den personen som redan sitter där sitter på den ena sidan, längst ut, eller så uppbringar vi en bänk där det inte redan sitter nån och vars bänk vi kan ha helt för oss själva.

Att livet är vad vi gör det till är en fras som vi ibland använder oss av när livet står still, och när livet har liksom slagit knut på sig själv och hamnat i ett tillstånd av status quo, då är det lätt hänt att man blir fångad i sin egen instängda värld och den enda man pratar med är sig själv, möjligen med hunden när man är ute och går med den, men annars är det tyst. Men tänk om det finns människor som bara väntar på att nån skall bryta isen, vad kan inte hända då? Och tänk om just jag,du skulle få göra skillnad om det så bara rör sig om en person, hur mycket extra då kostar det på att om ingen annan ler så gör du det, om ingen annan säger hej, så är du först att göra det. Och om ingen annan släpper före den som har mindre varor än vad du själv har i kassan, så är du den som skiljer dig från mängden och låter den passera som inte har lika bråttom som du har.

Kort sagt: Ibland behöver vi göra skillnad! Och varför vänta och skjuta nåt framför sig som man kan göra idag?

Vittna,samtala om Jesus är…


I det här och kommande inlägg kommer jag att dela mina erfarenhet av vad det innebär och vill säga att vittna om sin kristna tro. För om det är något som har piggat upp och gjort att jag har känt att jag blivit upplivad på insidan, så är det när jag i kontakt med andra människor har fått tillfälle att både vittna om vad den kristna tron har fått betyda för mig,men även där jag hamnat i diskussioner om  t.ex vad som faktiskt står skrivet i Bibeln, vilket där det är mycket vanligt att det finns och förekommer en massa åsikter och tyckande som att inte alls har så stora likheter med originalets innehåll och kontext. Ibland kan det bli precis hur tokigt som helst i ett enda virrvarr av tankar och idéer som inte smälter samman i någon som helst enhet.

Det är för övrigt anledningen till att jag ogillar när man på sociala medier ibland ser Bibeltexter, ofta prydda med mycket vackra bakgrundsbilder,men lösryckta bibelcitat där man frångår hela dess kontext,så är jag rädd att man gör de en björntjänst, och när man läser inte ens hälften av innehållet,utan det bli korthugget och som det vore nån slags skön romantik kristendomen handlar om, då har man i sanning missförstått med vad som är meningen med att sprida och så ut det budskapet.

Nu klandrar jag naturligtvis inte de, den som inte tror när man har en helt snedvriden, eller om du så vill feltolkad bild och uppfattning av och vad som står i Guds ord. Men hur skulle de kunna ha en förståelse över vad som står skrivet om inte nån som själv är djupt förankrad i texterna lägger ut texten, detta på ett sådant begripligt sätt där man förklarar vad det handlar om och därmed undanröjer alla tänkbara tendenser till att det ska uppstå missförstånd.

Enligt min mening finns det inget som är så ineffektivt, förödande och så deprimerande som när kyrkans folk lindar in kristendomens budskap till fullständig oigenkännlighet och så gör budskapet obegripligt för den vanliga lyssnaren.

Själv har jag otaliga gånger under årens lopp fått tillfälle att vittna om Jesus, och om det centrala i kristen tro, korset. På senare år har det dessvärre gått allt längre tid mellan gångerna, vilket det egentligen inte finns nån ursäkt för alls, möjligen dåliga ursäkter i så fall. Inte det heller om jag ska vara ärlig.

Men, jag har insett mitt behov av att vända om när det gäller det här. Därför kan jag likt Paulus idag utropa. Ve mig om jag inte predikar evangelium!

 

 

Citatet – Om dagens teologi


Dagens ‘teologi’ har inte ‘Guds ord’ som annat än ett slags fossilerat minne och är helt och hållet i sådana rövarhänder som varken känner Gud eller skrifterna. Sig själva och världen till oändlig skada.

Citatet var hämtar från det här inlägget.

http://teddydonobauer.blogspot.se/2017/02/hur-sann-ar-bibeln-och-hur.html

Kan tilläggas att det är få om ens nån kristen förkunnare som idag hade vågat yttra sig på det sättet. Men är man satt till att  där man anser sig stå i sanningens tjänst, då kan man inte för sin trovärdighet skull exkludera visst innehåll som man för dagen inte anser vara passande och som man därför gör avkall på. Risken med det är att man själv ser till att grundligt kapa den gren man sitter på. Och att det finns dom som skickligt hanterar en såg är en sak, men detta att dom samtidigt ler…

Överraskade min dotter idag


Beslöt mig för att ta en tur på cykeln och utan påannonsering göra en visit hos dottern tidigare idag. Hon är själv mammaledig sedan ett tag tillbaka i tiden,så chansen att hon och lille, Eric, som fyller 1 år i maj, skulle vara hemma bedömde jag som stor. Fick en liten påminnelse om att inte sen strax innan jul hade varken jag och min fru varit hemma och hälsat på hos dom. Det var hög tid nu med andra ord.

Hon berättade för mig att motsvarande situation för de som är mammalediga i USA, att där sträcker sig inte deras ledighet längre än 6 veckor. Jämför man det sen med hur vi har det i Sverige talar vi alltså om en väsentlig skillnad i tid, kvalitativ tid. Men över huvud taget när det gäller just sociala försäkringar i USA så ligger de alltså en bra bit efter oss. Men påkostade rymdprojekt där det handlar om astronomiska belopp för att hålla hela den verksamheten igång, där spar man minsann inte på slantarna.

Man får inte låta cynismen ta tag i en


För risken är annars man blir fast i dess grepp, och det kan va nog så svårt att ta sig ut.

Tidigare idag skrev jag kortfattat på Twitter att jag trodde aldrig jag skulle bli bitter. Jag har alltid varit av den bestämda åsikten och viljan att hur mycket skit som än må drabba en i livet så ska jag gå hel ur, om inte själsligt så i alla fall fysiskt väl bevarad. Men eftersom allt hänger ihop och inte går att skilja dem åt emellan, lider en del av kroppen så är det ganska så säkert att övriga delar av kroppen inte mår nåt vidare den heller. Svårare än så är det inte.

Min bästa kompis som häromåret dog i cancer, han förlät mig nog aldrig över att jag en dag hade blivit en kristen. För honom var det fullständigt obegripligt att jag hade slagit in på den vägen och så tackat nej till ett fortsatt liv där för övrigt hela vår livskurva pekade nedåt i en ständig spiral  av vilt leverne, minst sagt. Vi hade ju alltid som motto att: Det spelar ingen roll vad som händer, huvudsaken är att det svänger! Och det tog vi på fullt allvar. Men så hände det sig då att jag en dag blev kristen, men det blev aldrig han. Under flera års tid pratade vi inte ens med varann i telefon. Det var onekligen en vattendelare som då ägde rum oss två emellan, vi som alltid hade varit som mer än bröder för varann.

Och om han nu hade levt och läst vad jag ikväll här skrev,då vet jag exakt vad han skulle säga. Det hade börjat med. Kom igen nu,Tony! Och sen hade det bara fortsatt i en kaskad av gud vet allt.